May 25, 2020

Gazechimp 12 V 6 W ไฟหน้าไดนาโม & ไฟท้ายชุดเหมาะกับจักรยานจักรยานไฟฟ้า

admin
Uncategorized

แพคเกจรวม: 1 ชิ้นไดนาโมแหล่งจ่ายไฟ 1 ชิ้นไฟฉายคาดศีรษะ ไฟท้าย 1 ชิ้น 2 1 ชิ้นเครื่องมือซ่อม หมายเหตุ: มันแทนที่หน่วยเก่าที่เป็น 6 โวลต์ ไฟหน้าต้องเป็นที่ตั้งแอร์บรัชเฟรมของจักรยานสำหรับค่าใช้จ่าย (-) คุณอาจต้องมีการเชื่อมต่อสายเคเบิลพิเศษไฟฉายคาดศีรษะหรือคุณสามารถตัดเส้นจากไฟท้าย

Read More