May 25, 2020

Gazechimp 12 V 6 W ไฟหน้าไดนาโม & ไฟท้ายชุดเหมาะกับจักรยานจักรยานไฟฟ้า

admin
Uncategorized

แพคเกจรวม:

1 ชิ้นไดนาโมแหล่งจ่ายไฟ

1 ชิ้นไฟฉายคาดศีรษะ

ไฟท้าย 1 ชิ้น 2

1 ชิ้นเครื่องมือซ่อม

หมายเหตุ:

มันแทนที่หน่วยเก่าที่เป็น 6 โวลต์

ไฟหน้าต้องเป็นที่ตั้งแอร์บรัชเฟรมของจักรยานสำหรับค่าใช้จ่าย (-)

คุณอาจต้องมีการเชื่อมต่อสายเคเบิลพิเศษไฟฉายคาดศีรษะหรือคุณสามารถตัดเส้นจากไฟท้าย