May 25, 2020

เนื้อทองแดง 3.2 ซม

admin
Uncategorized


#เหรียญรุ่นมือปราบสิบทิศขุนพันธรักษ์ราชเดช เนื้อทองแดง ซองเดิม ขนาด 3.2 ซม พ.ศ2550
พิธีพุทธาภิเษก ทั้งหมด 4 พิธี
ครั้งที่1 วันที่ 19 ม.ค. 2550 ณ ถ้ำฤาษีเขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี
ครั้งที่2 วันที่ 2 ก.พ. 2550 ณ หอพระวิหารสูง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ครั้งที่3 วันที่ 3 ก.พ. 2550 ณ สะดือทะเลปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ครั้งที่4 วันที่ 16 ก.พ. 2550 ณ วิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช#ขุนพัน#พลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช#มือปราบดาบแดง